Vui lòng đăng nhập để xem nội dung

Trò chuyện trực tiếp
  • Ẩn cuộc trò chuyện

[CUPQG-TKLĐ] SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An

TỨ KẾT LƯỢT ĐI - CÚP QUỐC GIA - SƯ TỬ TRẮNG 2018