Vui lòng đăng nhập để xem nội dung

Trò chuyện trực tiếp
  • Ẩn cuộc trò chuyện

[HPL-S7] V9 Việt Phương Đông vs Ocean

vòng 9 HPL S7