64 tài năng bóng rổ trẻ sẽ tham dự hội trại toàn quốc Jr. NBA 2018

Chương trình Junior NBA được xem là điển hình khi số lượng các VĐV nhí tham dự hoạt động này mỗi năm một tăng và chất lượng cũng đạt yêu cầu cao hơn. Đến thời điểm này, chương trình đã xác định đầy đủ 64 gương mặt sẽ tham dự hội trại toàn quốc năm 2018.

Nguồn: Bóng đá TV, Thể thao TV (VTVcab)

Bình luận

  • A

    *Enter để gửi