Bùi Tiến Dũng chia sẻ những khó khăn khi được gọi vào ĐT Việt Nam

Hãy cùng nghe thủ thành Bùi Tiến Dũng chia sẻ khi được gọi lên ĐT Việt Nam.

Nguồn: Bóng đá TV, Thể thao TV (VTVcab)

Bình luận

  • A

    *Enter để gửi