Cấm trại đối với trung tâm huấn luyện thể thao Đà Nẵng

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Tổng cục TDTT yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai nhiều hoạt động liên quan tới tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch của các cá nhân cũng như theo dõi, giám sát chặt chẽ đối với các sự kiện đang trong thời gian tổ chức. Đối với những giải trong hệ thống thi đấu quốc gia dự kiến tổ chức trong thời gian này, lãnh đạo Tổng cục căn cứ trên tình hình cụ thể, có thể cho phép hoãn hoặc lùi thời điểm tổ chức từ nay đến cuối năm 2020. Tổng cục TDTT cũng đề nghị các Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia thực hiện quản lý chặt chẽ VĐV, HLV. Riêng đối với các đối tượng tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng, trước mắt sẽ tiếp tục thực hiện cấm trại cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Nguồn: Bóng đá TV, Thể thao TV (VTVcab)

Bình Luận

  • A

    *Enter để gửi

Xem gì hôm nay?

Top cầu thủ ghi bàn