Đâu là đầu ra cho các tài năng NBA Junior?

Junior NBA đã giúp các VĐV trẻ được trang bị những kỹ năng chuẩn, cũng như tìm được niềm vui, những gương mặt nổi bật. Tuy nhiên, sau những thành công của J. NBA tại Việt Nam, các nhân tố tốt của chương trình tìm kiếm vẫn chưa có được đầu ra phù hợp. Lý do là vì đâu?

Nguồn: Bóng đá TV, Thể thao TV (VTVcab)

Bình luận

  • A

    *Enter để gửi