Dạy bóng đá: bài tập số 43

Ngày hôm nay chúng ta sẽ có những bài tập di chuyển cùng bóng. Đây là 1 trong những bài tập nâng cao và yêu cầu kỹ thuật tốt.

Nguồn: Bóng đá TV, Thể thao TV (VTVcab)

Bình Luận

  • A

    *Enter để gửi

Xem gì hôm nay?

Top cầu thủ ghi bàn