Khó khăn của bóng chuyền Khánh Hòa trước khi xã hội hóa

Để có được những thành công nhất định như ngày hôm nay, bóng chuyền Khánh Hòa cũng từng trải qua quãng thời gian dài khó khăn.

Nguồn: Bóng đá TV, Thể thao TV (VTVcab)

Bình luận

  • A

    *Enter để gửi