Danh sách các đội tham dự MSI 2022

Danh sách các đội tham dự MSI 2022

Xem danh sách các đội tham dự MSI 2022, giải đấu có quy mô lớn thứ hai trong năm của Liên Minh Huyền Thoại.