Cán Cris: Nhâm Mạnh Dũng và Phạm Tuấn Hải có tiềm năng xuất ngoại

Cán Cris: Nhâm Mạnh Dũng và Phạm Tuấn Hải có tiềm năng xuất ngoại

Trong buổi lễ ra mắt văn phòng đại diện, Lê Đại Cán, Giám đốc của Công ty quản lý cầu thủ D.C Choices chia sẻ Nhâm Mạnh Dũng và Phạm Tuấn Hải là những cầu