Huyền thoại Minh Phương thể hiện tài sút xa cực đỉnh ở tuổi 42

Huyền thoại Minh Phương thể hiện tài sút xa cực đỉnh ở tuổi 42

Dù đã giải nghệ nhiều năm song những phẩm chất kỹ thuật của một tiền vệ tài hoa vẫn còn nguyên trong từng pha bóng của huyền thoại Nguyễn Minh Phương.