Bóng đá thế giới sắp áp dụng thêm những luật 'độc, lạ'

Bóng đá thế giới sắp áp dụng thêm những luật 'độc, lạ'

Trong tương lai gần, bóng đá thế giới có thể được áp dụng thêm một số luật "độc - lạ" để ngăn chặn các hành vi bạo lực sân cỏ.