Dybala có thể rời AS Roma trong hè 2023

Dybala có thể rời AS Roma trong hè 2023

Dybala có thể rời AS Roma trong hè 2023. Hiện tại, Manchester United đang theo dõi rất sát sao trường hợp này, khi có điều khoản AS Roma có thể bán Dybala cho một đội nước ngoài với giá chỉ 12 triệu USD.