Kỷ nguyên mới bắt đầu tại Thang Long Warriors

Kỷ nguyên mới bắt đầu tại Thang Long Warriors

Kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu tại Thang Long Warriors, sau khi đội bóng rổ này chính thức mời ông Chris Daleo ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng.