Nâng tầm nghề "đại diện cầu thủ" tại Việt Nam

Nâng tầm nghề "đại diện cầu thủ" tại Việt Nam

Trên thế giới, lĩnh vực đại diện cầu thủ đã trở nên hết sức phổ biến. Tuy nhiên, điều đó lại chưa hoàn toàn đúng với thị trường bóng đá Việt Nam.