Robinho: 'Tiểu Pele' và bi kịch của một tài năng

Robinho: 'Tiểu Pele' và bi kịch của một tài năng

Tên tuổi của Robinho vừa được nhắc đến với án tù giam 9 năm vì tội hiếp dâm.