Rodez Aveyron - CLB Quang Hải có thể sẽ thi đấu mùa tới là CLB nào?

Rodez Aveyron - CLB Quang Hải có thể sẽ thi đấu mùa tới là CLB nào?

Rodez Aveyron là CLB đang thi đấu tại Ligue 2 của Pháp. Đây là CLB mà Quang Hải có thể sẽ thi đấu trong mùa giải tới.