On Sports trực tiếp giải Poker Superstar Challenge thuộc hệ thống Asian Poker Tour 2022

On Sports trực tiếp giải Poker Superstar Challenge thuộc hệ thống Asian Poker Tour 2022

Ngày 14/7, sự kiện chính Super Challenge nằm trong khuôn khổ hệ thống giải đấu APT Summer Festival 2022 sẽ diễn ra.