AFF Cup 2022 tổ chức khi nào? Ở đâu?

AFF Cup 2022 tổ chức khi nào? Ở đâu?

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ 23/12/2022 đến 15/1/2023 theo thể thức sân nhà, sân khách quen thuộc.