Số áo Trần Đình Trọng tại TopenLand Bình Định

Số áo Trần Đình Trọng tại TopenLand Bình Định

Trần Đình Trọng sẽ thi đấu cho Topenland Bình Định trong mùa giải 2022 và mang số áo quen thuộc.