Long An rơi vào bảng tử thần tại Đại hội Thể thao toàn quốc: Chờ Thanh Thúy đối đầu Kiều Trinh

Long An rơi vào bảng tử thần tại Đại hội Thể thao toàn quốc: Chờ Thanh Thúy đối đầu Kiều Trinh

Theo kết quả bốc thăm chia bảng Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, VTV Bình Điền Long An và tuyển Quân đội rơi vào bảng đấu khó khăn.