Jorginho không chọn Messi hay Lewandowski cho Quả bóng vàng 2021

Jorginho không chọn Messi hay Lewandowski cho Quả bóng vàng 2021

Jorginho tiết lộ anh sẽ bỏ phiếu cho một cái tên khác, không phải Messi hay Lewandowski, cho danh hiệu Quả bóng vàng 2021.