18 Trọng tài, trợ lý Trọng tài Việt Nam được FIFA xác nhận hoàn thành đào tạo VAR

18 Trọng tài, trợ lý Trọng tài Việt Nam được FIFA xác nhận hoàn thành đào tạo VAR

Sau quá trình đào tạo kéo dài trong 3 đợt với các nội dung xoay quanh việc vận hành công nghệ VAR, 18 trọng tài và trợ lý trọng tài tham dự khóa đào tạo VAR đầu tiên của Việt Nam chính thức vượt qua các bước kiểm tra của FIFA.