Báo Thái Lan nhận xét buồn về quyết định ở lại Nhật của Công Phượng

Báo Thái Lan nhận xét buồn về quyết định ở lại Nhật của Công Phượng

Tờ Think Curve của Thái Lan có một bài viết rất đáng chú ý về tiền đạo Việt Nam - Nguyễn Công Phượng.