Nguyễn Trần Duy Nhất úp mở khả năng chia tay Muay nghiệp dư

Nguyễn Trần Duy Nhất úp mở khả năng chia tay Muay nghiệp dư

Sau tấm HCV tại World Games 2022, "Độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất xem xét khả năng chia tay sàn Muay nghiệp dư.