Đông Á Thanh Hóa thua kiện Igor Jelic

Đông Á Thanh Hóa thua kiện Igor Jelic

Đông Á Thanh Hóa vừa phải đền bù cho cầu thủ Igor Jelic 170.000 USD do vi phạm các điều khoản hợp đồng.