Nguyên Mạnh thêm một lần báo tin không vui cho Viettel

Nguyên Mạnh thêm một lần báo tin không vui cho Viettel

Mới trở lại thi đấu được một khoảng thời gian ngắn nhưng thủ môn Nguyên Mạnh lại tiếp tục dính chấn thương.