U23 Việt Nam tập ngày cuối trước khi sang Qatar thi đấu

Buổi tập cuối cùng của U23 Việt Nam trước khi sang Qatar thi đấu diễn ra trong bầu không khí phấn khởi.

 Tú Nguyễn