Chelsea vs MU
Carrick và MU: Có ý nhưng chưa có nét

Carrick và MU: Có ý nhưng chưa có nét

Riêng với MU dưới tay Carrick, đó là một trận có ý tưởng nhưng không có đường nét bởi việc thể hiện ý tưởng chưa hiệu quả.