Giroud là chiếc go-kart người Pháp cần cho World Cup

Giroud là chiếc go-kart người Pháp cần cho World Cup

Trong bối cảnh Benzema không thể tham dự World Cup 2022, Giroud tiếp tục trở thành lựa chọn đáng tin cậy của ĐT Pháp