6 vụ chuyển nhượng ồn ào bậc nhất lịch sử Premier League

6 vụ chuyển nhượng ồn ào bậc nhất lịch sử Premier League

Lịch sử Premier League đã chứng kiến nhiều thương vụ chuyển nhượng tốn nhiều giấy mực. Dưới đây là 6 thương vụ từng gây ồn ào nhất.

  • 1
  • 2
  • 3