Đặng Văn Tới khát khao khẳng định mình ở màu áo Hải Phòng

Chính thức chuyển đến khoác áo Hải Phòng từ Hà Nội FC sau một mùa giải cho mượn, Đặng Văn Tới đang rất khát khao khẳng định mình trong màu áo đội bóng đất Cảng.

 Tú Nguyễn