Hà Nội FC gặp khó về mặt lực lượng

Trước cuộc đón tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC chịu tổn thất lớn về mặt lực lượng khi Văn Quyết, Hùng Dũng và Xuân Tú vắng mặt.

 Tú Nguyễn